Vypočítajte si počet schodov na schodisko

Vypočítajte si počet schodov na schodisko

Najprv si vypočítajte kolmú výšku (A) medzi jalovým stupňom a vrchnou úrovňou podlahy, teda výstupným stupňom. Nameraná hodnota je výška schodiska. Potom odmerajte celkovú vodorovnú vzdialenosť (B) jalového a výstupného stupňa v mieste, kde bude schodisko prebiehať. Šírku schodiska v tomto prípade považujeme za nemennú, napríklad 1 meter, ale v rôznych realizáciách je dosť možné, že budete musieť zvažovať aj rôzne úpravy o výčnelky z iných súčastí konštrukcie domu. Vydeľte nameranú výšku schodiska číslom 18,4 cm, čo je ideálna výška stupňa pre pohodlné stúpanie po schodoch. Výsledné celé číslo vám povie, koľko schodov budete mať. Ak chcete dosiahnuť rovnomernosť schodov, musíte výšku posledného neúplného schodu vydeliť celkovým počtom schodov a túto hodnotu rovnomerne pripočítať k výške každého schodu. Alebo pridáte o jeden schod navyše a vydelíte výšku schodiska týmto číslom. Samozrejme toto všetko limituje aj ďalšia skutočnosť a to je vodorovná dĺžka schodiska medzi prvým a posledným stupňom.

Zdielať článok

Pridaj komentár