Technické údaje

ROZDELENIE OCEĽOVÝCH ROŠTOV

Podlahové rošty SP

Podlahový rošt typ SP pozostáva z rovnobežne uložených nosných pások a z priečne uložených nenosných roxorových prútov. Rošty sú zvarené v každom bode styku pásoviny s roxorovým prútom, čoho výsledkom je ich vysoká pevnosť, stabilita, odolnosť voči deformácii a živostnosť aj vo veľmi extrémnych podmienkach.

Podlahové rošty P

Podlahový rošt typ P pozostáva z rovnobežne uložených nosných pások a z priečne uložených nenosných pások.

Hlavné parametre podlahových roštov

Hlavnými parametrami sú typ roštu, rozmer oka, hrúbka nosnej pásky, rozmer roštu (nosný + nenosný rozmer), povrchová úprava, oblasť použitia roštu, typ zaťaženia – pochôdzne, pojazdné.

ZÁKLADNÉ POJMY

Nosné pásky

Nosné pásky sú rovnobežne usporiadané nosné prvky z plochej ocele – pásoviny, ktoré prenášajú záťaž roštu.

Nenosné pásky a nenosné drôty

Nenosné pásky (rošty typ P) a nenosné oceľové drôty (rošty typ SP) križujú nosné pásky a zaisťujú ich vzájomnú polohu a stabilitu. Neprenášajú zaťaženie, slúžia skôr ako výplň samotného podlahového roštu.

Nosný rozmer roštu

Pri zadávaní rozmerov je vždy potrebné dbať na to, aby rozmer uvedený ako prvý bol nosný rozmer. Nosný rozmer – nosná dĺžka je rozmer, ktorý určuje vzdialenosť nosných podpier (nosníkov). Nosné pásky na rošty musia vždy smerovať kolmo na smer nosných podpier. Inak povedané nosné pásky smerujú opačne ako je smer nosníkov.

 

 

 

 

Rozmer oka

Vnútorný rozmer medzi nosnými páskami a nenosnými oceľovými drôtmi pri roštoch typu SP, vnútorný rozmer medzi nosnými a nenosnými páskami pri roštoch typu P.

Najpoužívanejšie rozmery oka: rošt SP – oko 34×38 mm, rošt P – oko 33×33 mm

 

Nosná dĺžka L – výrobná tolerancia 0 až -4 mm

Rozmer ktorý sa rovná dĺžke nosných pások. V označení rozmeru roštu sa toto číslo uvádza na prvom mieste.

Nenosná šírka B – výrobná tolerancia 0 až-4 mm

Rozmer, ktorý je kolmý na nosné pásky. V označení roštu sa uvádza na druhom mieste po nosnej dĺžke.

 

Povrchová úprava

Zvyšuje ich odolnosť voči korózii vplyvom prostredia, zabezpečuje však aj estetickú funkciu a fyzikálne vlastnosti. Najčastejšie sa podlahové rošty dodávajú žiarovo zinkované.

Tvarové úpravy oceľových roštov

V oceľových roštoch je možné urobiť rôzne výrezy alebo otvory napr. pre rozvody, zábradlia a pod. Takisto je možná výroba rôznych geometrických útvarov ako trojuholník, lichobežník, kruh a pod. K takýmto objednávkam je potrebná výkresová dokumentácia.

Označovanie roštov v dopytoch a objednávkach

Rošt SP          34×38          30×3             850×490                    Zn

typ roštu             oko        nosná páska      rozmer roštu         povrchová úprava

SCHODISKOVÉ STUPNE

Typ SP

nášľapná hrana – dierovaný plech privarený na prednú hranu schodiskového stupňa

nenosný oceľový drôt – točený drôt, roxorový prút priemeru 5-6 mm

nosná páska – plochá oceľ o rozmeroch ako pri klasických SP roštoch napr, 30×2, 30×3, 40×3 mm.

bočnica – plech hrúbky 3 mm a výšky 70 mm s otvormi pre kotviace skrutky

 

Bočnica schodiskového stupňa

rozostup dier n = 120 mm  – platí pre stupne s nenosnou šírkou 240 mm
rozostup dier n = 150 mm  – platí pre stupne s nenosnou šírkou 270 mm
rozostup dier n = 180 mm – platí pre stupne s nenosnou šírkou 305 mm

n – rozstup montážnych dier
1 – protišmyková nášľapná hrana stupňa
2 – nosná páska schodiskového stupňa
3A – nenosný oceľový drôt
4 – bočnica stupňa (plech 70×3 mm)