Technické údaje

Nosný rozmer roštu

Pri zadávaní rozmerov je vždy potrebné dbať na to, aby rozmer uvedený ako prvý bol nosný rozmer. Nosný rozmer – nosná dĺžka je rozmer, ktorý určuje vzdialenosť nosných podpier (nosníkov). Nosné pásky na rošty musia vždy smerovať kolmo na smer nosných podpier. Inak povedané nosné pásky smerujú opačne ako je smer nosníkov.

 

 

 

 

 

Bočnica schodiskového stupňa

rozostup dier n = 120 mm – platí pre všetky stupne 240 mm
rozostup dier n = 150 mm – platí pre všetky stupne 270 mm
rozostup dier n = 180 mm – platí pre všetky stupne 305 mm