Ako správne určiť nosný rozmer roštu

Ako správne určiť nosný rozmer roštu

Správne určenie nosného rozmeru má zásadný vplyv na nosnosť roštu, jeho bezpečnosť a tiež životnosť. Nosné pásky roštu sú rovnobežné nosné prvky z plochej ocele, ktoré nesú záťaž roštu.

Nosný rozmer (L) je teda smer nosných pások. Tento rozmer je vždy KOLMÝ na podporné nosné konštrukcie. Je to vlastne vzdialenosť medzi podperami nosnej konštrukcie, ktorú rošt prekleňuje nosnými páskami.

 

 

 

 

 

 

Výška a hrúbka nosnej pásky sa navrhuje podľa predpokladaného zaťaženia pre konkrétnu vzdialenosť medzi podperami v dĺžkach do 200 do 1600 mm. V zápise sa NOSNÝ ROZMER (L) zadáva vždy ako prvý a nenosný rozmer (B) ako druhý, teda L x B.

Nenosný rozmer (B) je smer nenosných prútov – t. j. točený roxorový prút na zváranom rošte alebo tenšia pásovina napr. 10×2 pri lisovaných roštoch, ktorý je kolmý na smer nosných pások. Nenosné drôty alebo výplňové nenosné pásky, ktoré križujú nosnú pásovinu roštu zaisťujú štvorcový rozmer oka roštov a tiež ich stabilitu.

Z ekonomického hľadiska je vhodné aplikovať resp. navrhovať čo najviac roštov s nenosným rozmerom 1000 mm (šírka výrobnej linky podľa normy). Atypické nenosné rozmery mávajú zväčša okrajové alebo koncové rošty.

Nesprávne uloženie roštu alebo nesprávne určenie nosného rozmeru môže mať fatálne dôsledky na stabilitu a nosnosť danej plochy.

 

Zdielať článok

Pridaj komentár