VÝROBA NA MIERU

VÝROBA NA MIERU

Na objednávku je možné dodať rošty rôznych druhov, výšky a rozmerov na mieru. Rozmer nosnej pásky vieme navrhnúť podľa vzdialenosti podpier a požadovanej nosnosti.

Na objednávku dodávame tieto druhy roštov:
– zvárané rošty na mieru
– schodiskové stupne na mieru
– lisované rošty
– lisované rošty s hustým očkom
– protišmykové rošty
– nerezové rošty
– rošty rôznych tvarov ako napr. trojuholník, kruh, lichobežník (do točitých schodov)

Termín výroby je zhruba 3 týždne.

Aké sú hlavné rozdiely medzi zváraným a lisovaným roštom?

Je to v prvom rade odlišná technológia výroby. Zvárané rošty sú tvorené nosnou pásovinou a priečne uloženým točeným drôtom, ktoré sú v každom mieste vzájomného styku zvarené. Lisované rošty sa vyrábajú tak, že do kónických zárezov v nosníkoch z pásoviny sú pod tlakom vlisované priečniky z pásoviny. Lisované rošty boli hojne využívané hlavne v minulosti (možnosť vidieť hlavne na konštrukciách starších ako 15 rokov). V súčasnosti sú už tieto rošty používané v oveľa menšom množstve ako zvárané rošty. Ich technické vlastnosti sú takmer zhodné. Pri použití napr. na pojazd motorovými vozidlami sú určite vhodnejšie zvárané rošty. Na podhľady do interiérov sa zase viac hodia lisované rošty. Keďže my ľudia často pozeráme aj na cenu, tak aj v tomto prípade je potrebné uviesť, že lisované rošty sú oproti zváraným drahšie asi o 20-30 %.

Lisované rošty

sa označujú písmenom P, ktoré je odvodené od nemeckého slova “press”. Výroba sa riadi normou DIN 24537. V procese výroby sú do kónických zárezov v nosných páskach vlisované pod tlakom vyše 100 ton nenosné pásky. Konštrukcia, ktorá vzniká touto technológiou, je trvalo odolná voči efektu vykývania sa jednotlivých nosníkov, zabezpečuje teda vysokú stabilitu týchto spojov. Túto technológiu je tiež možné nazvať ako studené zváranie.

Rošty je možné dodať bez povrchovej úpravy (čierne), žiarovo zinkované alebo nerezové.

Na lisovaných aj na zváraných roštoch je možné zhotoviť PROTIŠMYKOVÉ PREVEDENIE. Toto sa používa hlavne na miestach so zvýšeným rizikom pošmyknutia sa, pre priestory s výskytom mastných kvapalín, snehu a ľadu. Protišmyk sa rozhotovuje razením a na lisovaných roštoch môže byť na nosnej páske, na nenosnej páske alebo obojstranný. Na zváraných roštoch sa protišmyk zhotovuje razením na nosnej pásovine.

Lisované rošty dodávame len na objednávku do 15-20 dní. Svoje dopyty nám zasielajte na e-mailovú adresu nalima@nalima.sk.
NEREZOVÉ ROŠTY

Nerezové rošty a nerezové schodiskové stupne sa vyrábajú z ušľachtilej ocele a nachádzajú využitie hlavne v chemickom, poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle a tiež na iných miestach so zvýšenými hygienickými požiadavkami napr. v zdravotníckych a stravovacích prevádzkach.

Výroba roštov z nerezu sa riadi podľa normy STN 744930.

Na výrobu nerezových roštov sa používa nerezová oceľ AISI 304 (1.4301).

VÝROBNÉ ROZMERY

Maximálny vyrábaný rozmer roštu je 1500 x 1500 mm. Rošty sa vyrábajú v tolerancii dĺžkových rozmerov + / – 3 mm. Možná je aj výroba tvarov (otvory, výseky, úkosy) podľa dodanej výkresovej dokumentácie.

Nosná páska: 25×2 mm, 30×2 mm, 30×3 mm, 40×2, 40×3 mm

LEMOVANIE

Rošty sa vyrábajú nelemované, resp. lemované pásovinou o rozmere nosnej pásky.

TERMÍN DODANIA:

Termín dodania sa pohybuje v rozmedzí 3-4 týždňov a závisí od aktuálnej vyťaženosti výroby.


Kontaktný formulár pre zaslanie dopytu

Neboli nájdené žiadne produkty vyhovujúce vašemu výberu.