Je možné kovové rošty použiť aj na pojazd motorovými vozidlami?